Zamestnanci MŠ


Pedagogickí zamestanci:

                  Silvia Gezaničová          zástupca riaditeľa pre úsek MŠ

                  Monika Biliková              učiteľka

    Bc. Ing. Natália Harvanová          učiteľka

         Mgr. Michaela Haburajová      učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

               Janette Vasková              upratovačka

                Miroslava Timková         upratovačka