Zamestnanci MŠ


Pedagogickí zamestanci:

Nataša Tančáková            zástupca riaditeľa pre úsek MŠ

Mária Petruňáková            učiteľka

Viera Verbická                   učiteľka

Monika Bilíková                 učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Janette Vasková                 upratovačka

Miroslava Timková              upratovačka