Zamestnanci MŠ


Pedagogickí zamestanci:

                  Silvia Gezaničová         zástupca riaditeľa pre úsek MŠ

                  Monika Biliková            učiteľka

    Bc. Ing. Natália Harvanová        učiteľka

                 Nataša Tančaková         učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

               Janette Vasková              upratovačka

                Miroslava Timková         upratovačka