Prvé dni v MŠ

Interiér MŠ

Exteriér MŠ

Novinky

OZNAM

29.05.2020 12:57
Oznamujeme rodičom detí, ktoré od 1.6.2020 budú navštevovať materskú školu, že došlo k zmene pri podávaní stravy  .Desiata a olovrant sa budú deťom podávať v materskej škole a na obed budú deti dochádzať do školskej jedálne základnej školy.

OZNAM

29.05.2020 08:42
Oznamujeme rodičom, že od 1.6.2020 dochádza k zmene prevádzky. Prevádzka materskej školy bude od 6:30 do 15:30.  

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

26.05.2020 10:23
Zákonný zástupca zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením    ochorenia COVID – 19  v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako...

Príloha č.1 Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

22.05.2020 12:48
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu   Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ................................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár...

Príloha č.2 Vyhlásenie

22.05.2020 12:47
Vyhlásenie   Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej...

OZNAM

22.05.2020 11:00
Milí rodičia, záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ je potrebné nahlásiť do 26.05.2020 !!! Nahláste nám aj negatívne stanovisko v prípade, že vaše dieťa do MŠ nenastúpi. Na základe počtu nahlásených detí budeme určovať prednostné zaradenie detí v zmysle pokynov Ministerstva školstva, pokiaľ by...

Žiadosť

22.04.2020 10:56
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.jpg (289059) Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 3.jpg (142512)

Oznam

22.04.2020 10:42
oznam.jpg (268,5 kB)

Okienko pre rodičov

20.04.2020 10:27
  Čo všetko by malo vedieť dieťa pred nástupom do materskej školy? Čo všetko by teda malo vaše dieťa zvládnuť skôr, ako prekročí brány MŠ? Toto by malo trojročné dieťa zvládnuť: 1. Byť bez cumľa, plienok. Väčšina MŠ neprijme dieťa, ak nie je „odplienkované“. Dokonca by dieťa malo vedieť...

Oznam

20.04.2020 10:25
  Žiadosti o prijatie do MŠ Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Jesenné šantenie

Zber prírodnín

Mikuláš

Vianočná rozprávka-divadlo

Vianoce v stacionári

Vianočná besiedka

Soľná jaskyňa

Detský karneval