Novinky

Oznam

11.04.2021 18:02
Z dôvodu karanténneho opatrenia nariadeného RÚVZ v HE, bude II. trieda  ( Mravčekovia) Zatvorená do 21.4.2021.  Naďalej, ale ostáva otvorená I. trieda (Lienky) pre všetky deti. Buďte zdraví : R - O - R

Oznam

05.04.2021 19:01
Milí rodičia, od 7.4.2021 naša materská škola bude opäť otvorená pre všetky naše detičky. Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení R - O - R. Tešíme sa na Vás.

Oznam

25.03.2021 11:34
Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy. Obec Stakčín ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín v súlade s odporúčaním RÚVZ v Humennom rozhodol takto: s účinnosťou od 24. marc 2021  mimoriadne prerušuje prevádzku materskej školy.  Odvôvodnenie:  O mimoriadnom...

Oznam

20.03.2021 16:25
Aj tento týždeň od 22.3.2021 do 26.3.2021 bude naša MŠ otvorená pre všetky naše detičky. Podmienkou je stále Negatívny test sprevádzajúcej osoby dieťaťa. Prosíme vás o dezinfikovanie rúk pri vstupe do šatne, nosenia Respirátorov v priestoroch MŠ ( nie rúška či iné náhrady) . Buďte zdraví.

Oznam

14.03.2021 09:11
Aj tento týždeň od 15.3.2021 do 19.3.2021 bude naša MŠ otvorená pre všetky naše detičky. Podmienkou je stále Negatívny test sprevádzajúcej osoby dieťaťa. Prosíme vás o dezinfikovanie rúk pri vstupe do šatne, nosenia Respirátorov v priestoroch MŠ ( nie rúška či iné náhrady) . Buďte zdraví.

Oznam pre rodičov

05.03.2021 19:47
Vážení rodičia, od pondeloka 08.03.2021 bude naša MŠ opäť otovrená pre všetky naše detičky. Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je platný Negatívny test rodičov. Pri príchode do MŠ je povinné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Každé dieťa musí mať v skrinke náhradné rúško. A prosíme o...

Oznam pre rodičov

26.02.2021 17:44
Vážení rodičia, keďže od 01.03.2021 bude náš okres Snina patriť do bordovej farby, tak naša MŠ bude od pondeloka 01.03.2021 konečne otovrená pre všetky naše detičky. Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je platný Negatívny test rodičov. Pri príchode do MŠ je povinné vyplniť čestné vyhlásenie o...

Oznámenie o prerušení prevádzky v materskej škole

20.02.2021 10:10
Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje, že prevádzka v materskej škole bude v dňoch od 22. februára 2021 do 26. februára 2021 prerušená z organizačných dôvodov. Odvôvodnenie: Prevádzka v materskej škole bude prerušená z dôvodu nezáujmu zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry o...

Oznam pre rodičov

17.02.2021 15:09
Aj tento týždeň od 15.02.2021 do 19.02.2021 bude MŠ otovorené len pre deti, ktorých rodičia patria do kritickej infraštuktúry. Ďakujeme. Buďte zdraví.

Oznam pre rodičov

06.02.2021 17:58
Vážení rodičia,  práve dnes v sobotu 6.2.2021 o 15,00 hod. sme dostali informáciu o odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom neotvárať materskú školu pre všetky naše detičky z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie. Materská škola bude od pondelka 8.2.2021 pokračovať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

foto

Táto fotogaléria je prázdna.

Mikuláš Mravčekovia