Menný zoznam detí I. triedy 

Školský rok: 2012/2013                                                                                                      

Trieda: I. heterogénna                                                                                                       

Triedna uč.: Viera Verbická, uč.: Nataša Tančáková

                                              

P. č.:    Priezvisko a meno:               

   1.      Bajza Richard                        

   2.      Baranec Sebastián                           

   3.      Dereninová Laura                 

   4.      Fekiačová Sára                      

   5.      Gnipová Veronika                

   6.      Goroľová  Martina               

   7.      Goroľová Miroslava             

   8.      Grundza Samuel                   

   9.      Grundzová Romana             

 10.      Kerlik Samuel                        

 11.      Kľagová Nina                         

 12.      Kofirová Nella                                   

 13.      Koribanič Kristián                 

 14.      Ľaľová Nella                          

 15.      Mitrová Klaudia                    

 16.      Palešáková Petra                  

 17       Petíková Lucia                                                          

 18.      Petrovajová Nikola               

 19.      Roháč Filip                            

 20.      Roháčová Viktória                

 21       Rošičová Dominika               

 22.      Rošičová Petra                      

 23.      Salák Dominik                                   

 24.      Varchoľak Tobias                  

 25.      Verbický Alex                       

Menný zoznam detí II. triedy                                                              

Školský rok: 2012/2013                 

Trieda: II. heterogénna    

Triedna uč.: Monika Biliková,  uč.: Mária Petruňáková

                                              

P. č.:    Priezvisko a meno:                                                 

   1.      Baraniková Sofia Zara                                            

   2.      Demeter Nikolas                                        

   3.      Dvoranová Michaela                                   

   4.      Džuponová Otília                                       

   5.      Gunár Ján                                                   

   6.      Hrehová Viktória                                        

   7.      Ihnát Timotej                                             

   8.      Ihnátová Zuzana                                        

   9.      Jelinek Dominik                                          

 10.      Karaščáková Karolína                                             

 11.      Keleman Richard                                        

 12.      Kľaga Imrich                                      

 13.      Oláh Jakub                                                    

 14.      Oláh Matúš                                                 

 15.      Palešák Bronislav                                       

 16.      Roháčová Kristína                                      

 17.      Rosičová Sabina                                         

 18.      Sochaničová Tamara                                  

 19.      Telvák Ján                                                  

 20.      Telvák Marek                                             

 21.      Telváková Viktória                                    

 22.      Tokár František                                         

 23.      Timková Natália                                        

 24.      Zubaľová Timea                                         

 25.      Verbický Filip