Menný zoznam detí I. triedy 

Školský rok: 2017/2018                                                                                              

Trieda: I. heterogénna                                                                                                       

Triedna uč.: Bc.Ing. Natália Harvanová  uč. Nataša Tančaková

                                              

P. č.:    Priezvisko a meno:               

   

  

 

 1. Bednár Peter                                   
 2. Ciniková Kristína                                   
 3. Denalucová Ema                            
 4. Dvoranová Jana                           
 5. Gavurová Miroslava                     
 6. Grundza Ján                                   
 7. Guľaková Nella                             
 8. Gunárová Rebeka                                   
 9. Havettová Gabriela                                                    
 10. Havettová Nina                                                        
 11. Chalčáková Gréta                                    
 12. Kapraľ Adam                                 
 13. Kapraľ lukáš                                  
 14. Kapraľová Ella                                                           
 15. Keleš Kevin                                                                         
 16. Marunič Michal                             
 17. Telvák Tomas
 18. Zubaľ Ján                                                                 -

 
            


      

 

Menný zoznam detí II. triedy                                                              

Školský rok 2017/2018       

Trieda: II. heterogénna    

Triedna uč.:Monika Biliková  uč. Silvia Gezaničová

                                              

P. č.:    Priezvisko a meno:                                                 

  

 

   1. Bajzová Lívia

   2. Boberová Soňa

   3. Čokinová Sofia

   4. Demjanovičová Kristína

   5. Dubňanská Emma

   6. Holenda Kristián

   7. Keleš Daniel

   8. Kožuškanič Lukáš

   9. Lelič Peter

 10.  Mitro Oliver

 11. Olahová Michaela

 12. Rosičová Paula

 13. Rudy Kristián

 14. Svatošová Viktória

 15. Štofirová Alica

 16. Tkačuk Adam

 17. Varchoľaková Bianka

 18. Zubaľ Sebastián