PLÁN PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

 

            Október

            Jesenné tvorivé dielne– spoločné vytváranie s rodičmi, starými rodičmi

                                                                          

           November

           Deň materských škôl – návšteva MINI ZOO (projekt malý škôlkar...)                                                                                                                 Šarkaniáda  

                                                                                                                                       

           December

           Mikuláš

           Vianoce- posedenie pri jedličke

                                                                           

 

          Január

          Vianočné pásmo – KD

                                                                         

          Súťaž o najkrajšieho  snehuliaka – maľovanie na snehu                                                                       

                                                                            

         Február

         Karneval                                              

                                                                         

        Marec

        8. Marec – MDŽ

        Čítanie so školákmi                                                                             

                                                                           

        Apríl

        Mesiac lesov – bádanie v prírode                                                                            

                                                                           

        V zdravo tele zdravý duch – návšteva soľnej izby v rámci projektu Evička nám ochorela

                                                                            

        Máj

        My sa vody nebojíme – hry s vodou na kúpalisku v Humennom

                                                                           

        Deň Matiek

                                                                            

       Jún

       MDD

       Výlet s predškolákmi                                          

       Škola volá- rozlúčka s predškolákmi