PLÁN PRIPRAVOVANÝCH AKTIVÍT V MATERSKEJ ŠKOLE

               Október     

                      Poznaj jesennú prírodu - zber prírodnín, výstavka
     

                      Strieborný podvečer - mesiac úcty k starším 

                 

               November

                      Šarkaniáda

 

               December

                      Mikuláš

                      Vianoce - posedenie pri jedličke

 

               Január

                     Súťaž o najkrajšieho snehuliaka - hry so snehom

               

                Február

                       Karneval 

 

                 Marec

                        8. Marec - MDŽ

                        Čítanie so školákmi

 

                 Apríl

                        Mesiac lesov -projekt separovania odpadu

                        My sa vody nebojíme - Plavecký výcvik

 

                 Máj

                         Deň Matiek

 

                  Jún

                         MDD

                         Výlet s predškolákmi

                         Škola volá - rozlúčka s predškolákmi