Oznámenie

21.05.2019 13:15

Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje zákonným zástupcom  detí vo veku od dvoch do šiestich rokov, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v termíne od 2.mája 2019 do 31.mája 2019.