Oznam

25.03.2021 11:34

Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy.

Obec Stakčín ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín v súlade s odporúčaním RÚVZ v Humennom rozhodol takto:

s účinnosťou od 24. marc 2021 

mimoriadne prerušuje prevádzku materskej školy. 

Odvôvodnenie:

 O mimoriadnom prerušení prevádzky materskej školy zriaďovateľ rozhodol v súvislosti s pozitívne testovaným zamestnancom materskej školy.

Prevádzka v materskej školz bude obnovená dňa 7. apríla 2021 v súlade s uznesením vlády slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.