KARNEVAL

13.02.2017 12:54

Oznamujeme rodičom, že karneval v materskej škole bude 15. 02. 2017  (t.j. v stredu ) v dopoludňajšich hodinách.