Novinky

Príloha č.2 Vyhlásenie

22.05.2020 12:47
Vyhlásenie   Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej...

OZNAM

22.05.2020 11:00
Milí rodičia, záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ je potrebné nahlásiť do 26.05.2020 !!! Nahláste nám aj negatívne stanovisko v prípade, že vaše dieťa do MŠ nenastúpi. Na základe počtu nahlásených detí budeme určovať prednostné zaradenie detí v zmysle pokynov Ministerstva školstva, pokiaľ by...

Žiadosť

22.04.2020 10:56
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.jpg (289059) Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 3.jpg (142512)

Oznam

22.04.2020 10:42
oznam.jpg (268,5 kB)

Okienko pre rodičov

20.04.2020 10:27
  Čo všetko by malo vedieť dieťa pred nástupom do materskej školy? Čo všetko by teda malo vaše dieťa zvládnuť skôr, ako prekročí brány MŠ? Toto by malo trojročné dieťa zvládnuť: 1. Byť bez cumľa, plienok. Väčšina MŠ neprijme dieťa, ak nie je „odplienkované“. Dokonca by dieťa malo vedieť...

Oznam

20.04.2020 10:25
  Žiadosti o prijatie do MŠ Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy...

Usmernenie MŠVVaV

13.03.2020 10:39
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Martina Lubyová ministerka Bratislava / 00marca 2020 Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach Ministerka školstva, vedy, výskumu a...

OZNAM - Prerušenie výchovno- vzdelávacieho procesu

11.03.2020 15:37
         V súlade s metodickým usmernením č.  15/2005- R z  31.10.2005, ktorým  sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, z dôvodu vysokého nárastu respiračných a chrípkových...

Oznam

11.03.2020 15:35

JESENNÉ ŠANTENIE

25.10.2019 12:36
Jesenné obdobie je nádherné, praje tvorivosti, príroda nám ponúka veľké množstvo rôznych zaujímavých plodov na tvorenie a hranie sa. Určite mi dáte za pravdu, že pre deti sú asi najobľúbenejšie gaštany. Dajú sa z  nich vyrobiť rôzne zvieratká, panáčikovia, autíčka, vláčiky… jednoducho takmer...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>