Novinky

OZNAM

21.10.2020 08:13
Vážení rodičia, vzľadom na mimoriadnu situáciu COVID - 19 prebiehali voľby do rady školy individuálne.  Dňa 13.10.2020 bola do rady školy za rodičov MŠ zvolená pani Mgr. Dominika Biľanská. Výsledky volieb: Počet hlasov:  30 Počet platných hlasov: 30 Počet neplatných hlasov: 0 1. Mgr....

OZNAM

28.09.2020 13:54
Vážení rodičia,                vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVI-19 budú voľby do rady školy prebiehať individuálne. Od 28.09.2020 – 09.10.2020 máte možnosť nahlásiť triednemu učiteľovi záujem o členstvo v Rade...

OZNAM

30.08.2020 20:26
Manuál pre materské školy (26.8.2020) Semafor pre materské školy (26.8.2020)

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

30.08.2020 20:12
        Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby...

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

30.08.2020 20:05
  Zákonný zástupca je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy a dieťaťa do materskej školy vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a Zdravotný dotazník...

OZNAM

30.08.2020 19:50
Milí rodičia, brány našej materskej školy sa opäť otvoria 2.9.2020.  Prosíme Vás , aby ste pre svoje deti zaobstarali: - prezúvky s pevnou pätou - pyžamo - náhradné oblečenie pre prípad ,,nehody" - hygienické vreckovky - pre predškolákov: - pohár , zubnú kefku a zubnú pastu   Svoje deti...

OZNAM

29.05.2020 12:57
Oznamujeme rodičom detí, ktoré od 1.6.2020 budú navštevovať materskú školu, že došlo k zmene pri podávaní stravy  .Desiata a olovrant sa budú deťom podávať v materskej škole a na obed budú deti dochádzať do školskej jedálne základnej školy.

OZNAM

29.05.2020 08:42
Oznamujeme rodičom, že od 1.6.2020 dochádza k zmene prevádzky. Prevádzka materskej školy bude od 6:30 do 15:30.  

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

26.05.2020 10:23
Zákonný zástupca zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením    ochorenia COVID – 19  v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako...

Príloha č.1 Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu

22.05.2020 12:48
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu   Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ................................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>