Plavecký výcvik

21.05.2019 13:23

Naša materská škola zorganizovala pre deti 2. triedy v dňoch od 26.marca do 28. marca plavecký výcvikv krytej plavárni v Humennom. Výcviku sa zúčastnilo 18 detí. O realizáciu a bezpečnosť detí sa striedavo starali štyri učiteľky. Postupne, v priebehu štyroch dní, sa deti hravou formou oboznámili s vodným prostredím, osvojili si správne dýchanie vo vode, ponáranie a orientáciu pod vodou. Vyskúšali si vznášanie a splývanie, skoky do vody, dokonca niektoré zvládli aj plávanie pod vodou.