OZNÁMENIE

11.05.2018 07:26

Oznamujeme rodičom detí vo veku od dvoch do šiestich rokov, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 bude prebiehať v termíne od 2. mája 2018 do 31.mája 2018