Oznámenie o prerušení prevádzky v materskej škole

20.02.2021 10:10

Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje, že prevádzka v materskej škole bude v dňoch od 22. februára 2021 do 26. februára 2021 prerušená z organizačných dôvodov.

Odvôvodnenie:

Prevádzka v materskej škole bude prerušená z dôvodu nezáujmu zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry o prevádzku v čase jarných prázdnin.

Prevádzka v materskej škole začne dňa 1. marca 2021, t.j. v pondelok.