OZNAM - Prerušenie výchovno- vzdelávacieho procesu

11.03.2020 15:37

         V súlade s metodickým usmernením č.  15/2005- R z  31.10.2005, ktorým  sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, z dôvodu vysokého nárastu respiračných a chrípkových ochorení a na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Humennom a všeobecnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Jany Haničákovej, riaditeľstvo ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín prerušuje výchovno- vzdelávací proces v základnej škole a prevádzku v materskej škole v dňoch 12.03.2020 - 13.03.2020 ( štvrtok - piatok).

         Výchovno- vzdelávací proces v základnej škole a prevádzka  v materskej škole bude pokračovať dňa 16.marca 2020, t.j. pondelok. Žiadame rodičov, aby sledovali webovú stránku školy. V prípade zmien škola poskytne ďalšie informácie na webovej stránke.