Oznam pre rodičov

17.02.2021 15:09

Aj tento týždeň od 15.02.2021 do 19.02.2021 bude MŠ otovorené len pre deti, ktorých rodičia patria do kritickej infraštuktúry. Ďakujeme. Buďte zdraví.