Oznam pre rodičov

30.01.2021 17:02

MŠ bude otvorená od 01.02.2021 do 05.02.2021 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Rozhodnutie ministra z 28.1.2021 s účinosťou od 01.02.2021.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 S účinnosťou od 01. februára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem 

a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;