OKTÓBER, MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

09.12.2018 15:34

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko, píše sa v jednej básni.

Október je mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname.  Deti z našej materskej školy si pripravili za pomoci  pani učiteliek  zaujímavý program v ktorom spievali, tancovali a recitovali básničky,